Warszawa 2010

Budowa drogi ekspresowej S8 – Trasa Armii Krajowej od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalny Wykonawca: STRABAG SP. Z O.O.

W lipcu 2010r P.B.I. PEBIS sp. z o.o. przystąpiło do budowy kanalizacji deszczowej na drodze ekspresowej S-8.

W ramach zadania wykonaliśmy:
- kolektory betonowe kanalizacyjne o średnicy od DN200 do DN800 o łącznej długości ok. 3800m,
- 126 sztuk studni żelbetowych o średnicy od DN1200 do DN1600 w tym 7 osadników szlamowych, 6 separatorów koalesencyjnych oraz 2 przepompownie,
- 165 wpustów ulicznych z osadnikiem,
- 630m przewodów tłocznych z rur PE,
- montaż przepustnic, czerpni, rur osłonowych, włazów i wiele innych.

Budowa drogi ekspresowej S8 – Trasa Armii Krajowej od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”.

Powrót [-]
Warszawa 2011Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim oraz wiaduktu nad torami kolejowymi bocznicy do EC Żerań w ciągu ulicy Modlińskiej w Warszawie.Warszawa 2010Modernizacja Al. Jerozolimskich odc.: Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska, w tym: Zadanie III – Budowa Węzła Łopuszańska – Kleszczowa.