Budowy

Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy - Odcinek C

Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy - Odcinek C

Inwestor: GDDKiA
Generalny Wykonawca: WARBUD S.A.

P.B.I. PEBIS sp. z o.o.  rozpoczął realizację zadania polegającego na budowie systemu odwodnienia drogi ekspresowej S2 odcinek C. 

W zakres naszych robót wchodzą: 

1. kanały z rur PP DN200-DN1100 - projektowana długość łączna 15265m (wraz z przykanalikami)
2. kanaly z rur PEHD DN160-DN400 - projektowana długość łączna 2941m
3. żelbetowe studnie kanalizacyjne DN1200-DN3200 - 454 sztuk 
4. żelbetowe studzienki wpustowe DN500 - 712 sztuk 
5. Zestawy podczyszczające (separatory + osadniki) - 20 zestawów (od Q=4,16l/s do Q=730l/s)
6. przepompownie wód deszczowych - 6 sztuk (od Q=40l/s do Q=150l/s)
7. wyloty prefabrykowane DN200 do DN1100 - 466 sztuk


Więcej [+]

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda-Paszków.

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda-Paszków.

Inwestor: GDDKiA 
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Intercor" Sp. z o.o.

P.B.I. PEBIS Sp. z o.o. realizuje zadanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Przeszkoda-Paszków
w zakresie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających.


Do podstawowych robót wchodzących w skład zadania należy zaliczyć budowę:
1. kanałów z rur PP DN160-DN800 o łącznej długości ok. 6340m
2. kanałów z rur PEHD DN150-DN450 o łącznej długości ok. 345m
3. kanałów z rur PCV DN200-DN400 o łącznej długości ok. 73m
3. wpustów ulicznych - 247szt.
4. studni kanalizacyjnych betonowych i tworzywowych - 231szt.
5. osadników, separatorów i pompowni DN1200-DN3200 - 21szt.
6. podziemnego zbiornika retencyjnego V=40m3
7. zbiornika na materiały niebezpieczne
8. biologicznej oczyszczalni ścieków


Więcej [+]

Zaczarowanej Dorożki, trwają prace

Zaczarowanej Dorożki, trwają prace

Rozpoczęliśmy wykonywanie zbiorników retencyjnych stalowych DN3000 w wykopie zabezpieczonym ścianką szczelną z grodzic stalowych, wraz z całym sytemem podczyszczającycm oraz zasuwami.


Więcej [+]

Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. Taśmowa-ul. Rzymowskiego w Warszawie. Przecisk DN300

Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. Taśmowa-ul. Rzymowskiego w Warszawie. Przecisk DN300

P.B.I. PEBIS Sp. z o.o. podpisało umowę z Generalnym Wykonawcą firmą INTERCOR na wykonanie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w związku z przebudową ul. Marynarskiej na odc. Taśmowa - ul. Rzymowskiego w Warszawie.

Rozpoczęliśmy wykonywanie kanalizacji deszczowej DN300 w technologi bezwykopowej, przewiertem sterowanym za pomocą wiertnicy WPS60 oraz WPS80. Przewiert wykonywany jest na głębokości ok. 7.0m poniżej poziomu terenu.


Więcej [+]

Mszczonów droga powiatowa

Mszczonów droga powiatowa

Pebis rozpoczeło prace polegające na przebudowie drogi powiatowej Mszczonów-Piekary. Trwają prace przy profilowania rowów.

 


Więcej [+]

Rozbudowa ul. Zaczarowanej Dorożki w Warszawie

Rozbudowa ul. Zaczarowanej Dorożki w Warszawie

P.B.I. PEBIS Sp. z o.o. podpisał umowę z Generalnym Wykonawcą firmą JARPOL S.A. na budowę kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w związku z rozbudową ul. Zaczarowanej Dorożki w Warszawie.


Więcej [+]

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym ul. Światowida

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym ul. Światowida

P.B.I. Pebis Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji robót budowlanych, polegających na:

  1. przebudowie sieci wodociągowej (dn600, dn300, dn250, dn200, dn150)
  2. przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej (kanały z rur kamionkowych dn400, dn300, dn200 i dn150 oraz rur z żeliwa sferoidalnego dn200 i dn150 oraz rur PCV i PP)
  3. budowie odwodnienia korpusu tramwajowego (drenaż rurowy DN150 w zasypce z kruszywa owiniętego geowłókniną, a także korytka odwodnienia liniowego)
  4. budowie przyłączy kanalizacyjnych

Więcej [+]

Wawer, połączenie Przepompowni z tunelem

Wawer, połączenie Przepompowni z tunelem

Sukcesem zakończył się przewiert pomiędzy tunelem a komorą przepompowni. Grubość ściany tunelu w miejscu przewiertu wynosiła 1,0m. Dopływ wody gruntowej został skutecznie odcienty iniekcją wysokociśnieniową.

 


Więcej [+]

Przebudowa ciągu ul. Zwoleńskiej i Żegańskiej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową

Przebudowa ciągu ul. Zwoleńskiej i Żegańskiej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową

P.B.I. PEBIS rozpoczęło ralizację zadania polegającego na przebudowie ciągu ul. Zwoleńskiej i Żegańskiej w dzielnicy Wawer w Warszawie, wraz z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów.

 

 

W ramach zadania Pebis wykona:

  • przebudowę kolektora W metodą mikrotunelingu (rury przewiertowe DZ 924, DZ960 oraz DZ1099)
  • budowę oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej
  • odwodnienie budowlane wykopów za pomocą igłofiltrów oraz studni depresyjnych
  • budowę oraz przebudowę istniejących wodociągów, w tym magistralę wodociągową DN400
  • budowę żelbetowych wylewanych na mokro komór wodociągowych oraz kanalizacyjnych
  • budowę zbiorników retencyjnych z rur GRP

Więcej [+]