Budowy

POW S2 Odc A -Kolizja KS3 i 4

POW S2 Odc A -Kolizja KS3 i 4

Kolizja sanitarna KS3, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na budowie nowego odcinka sieci DN600 z rur GRP. W rejonie budowanego tunelu rury monotwane sa w stalowych rurach osłonowych dz813, na regulowanych podporach stalowych. Zagłębienie budowanego kanału poniżej teerenu istenijącego wynosi ok. 5,8m.

Kolizja sanitarna KS4, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na budowie nowego odcinka sieci DN200 z rur PP SN10. Zagłębienie kanału waha się od 4,7 do 5,4m poniżej terenu istniejącego.


Więcej [+]

S2 POW Odc A - Kolizja KW4

S2 POW Odc A - Kolizja KW4

Trwają prace przy przebudowie kolizji wodociągowej nr 4, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN600, częściowo w rurze ochronnej DN813. 


Więcej [+]

S2 POW Odc A - rozpoczęcie robót

S2 POW Odc A - rozpoczęcie robót

P.B.I PEBIS Sp. z o.o, rozpoczęła realizacje zadania polegającego na przebudowie kolizji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy Odc. A

Generalnym Wykonawcą przedmiotowego odcinka jest firma Astaldi.

 


Więcej [+]

Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy - Odcinek C

Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy - Odcinek C

Inwestor: GDDKiA
Generalny Wykonawca: WARBUD S.A.

P.B.I. PEBIS sp. z o.o.  rozpoczął realizację zadania polegającego na budowie systemu odwodnienia drogi ekspresowej S2 odcinek C. 

W zakres naszych robót wchodzą: 

1. kanały z rur PP DN200-DN1100 - projektowana długość łączna 15265m (wraz z przykanalikami)
2. kanaly z rur PEHD DN160-DN400 - projektowana długość łączna 2941m
3. żelbetowe studnie kanalizacyjne DN1200-DN3200 - 454 sztuk 
4. żelbetowe studzienki wpustowe DN500 - 712 sztuk 
5. Zestawy podczyszczające (separatory + osadniki) - 20 zestawów (od Q=4,16l/s do Q=730l/s)
6. przepompownie wód deszczowych - 6 sztuk (od Q=40l/s do Q=150l/s)
7. wyloty prefabrykowane DN200 do DN1100 - 466 sztuk


Więcej [+]

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda-Paszków.

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda-Paszków.

Inwestor: GDDKiA 
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Intercor" Sp. z o.o.

P.B.I. PEBIS Sp. z o.o. realizuje zadanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Przeszkoda-Paszków
w zakresie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających.


Do podstawowych robót wchodzących w skład zadania należy zaliczyć budowę:
1. kanałów z rur PP DN160-DN800 o łącznej długości ok. 6340m
2. kanałów z rur PEHD DN150-DN450 o łącznej długości ok. 345m
3. kanałów z rur PCV DN200-DN400 o łącznej długości ok. 73m
3. wpustów ulicznych - 247szt.
4. studni kanalizacyjnych betonowych i tworzywowych - 231szt.
5. osadników, separatorów i pompowni DN1200-DN3200 - 21szt.
6. podziemnego zbiornika retencyjnego V=40m3
7. zbiornika na materiały niebezpieczne
8. biologicznej oczyszczalni ścieków


Więcej [+]

Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. Taśmowa-ul. Rzymowskiego w Warszawie. Przecisk DN300

Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. Taśmowa-ul. Rzymowskiego w Warszawie. Przecisk DN300

P.B.I. PEBIS Sp. z o.o. podpisało umowę z Generalnym Wykonawcą firmą INTERCOR na wykonanie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w związku z przebudową ul. Marynarskiej na odc. Taśmowa - ul. Rzymowskiego w Warszawie.

Rozpoczęliśmy wykonywanie kanalizacji deszczowej DN300 w technologi bezwykopowej, przewiertem sterowanym za pomocą wiertnicy WPS60 oraz WPS80. Przewiert wykonywany jest na głębokości ok. 7.0m poniżej poziomu terenu.


Więcej [+]