Kontakt

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne PEBIS Spółka z o.o.

tel. 22 667 97 30
tel./fax 22 667 49 69

biuro@pebis.com.pl

ul. Słupska 58,
02-495 Warszawa

NIP 527-10-02-077, Regon 010721795

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000239956
Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN

Formularz kontaktowy


Administratorem danych osobowych  jest P.B.I. PEBIS Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 02-495, ul. Słupska 58.

Można się z nami kontaktować na adres email: biuro@pebis.com.pl, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.pebis.com.pl,
telefonicznie pod numerem +48 22 662 97 30

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - p. Łukasza Tabędzkiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail ltabedzki@pebis.com.pl

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przesłanym przez Państwa zapytaniem, rozpatrzeniem Państwa zgłoszenia lub udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest przekierowanie zgłoszenia do odpowiedniego działu lub spółki i odpowiedź.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia.

Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty zapewniające obsługę IT systemów informatycznych. W zależności od zgłaszanej sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym spółkom powiązanym z P.B.I. PEBIS Sp. z o.o., w celu realizacji zapytania.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zrealizowania przesłanego zgłoszenia.