Oferta

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne PEBIS sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie:

Projektowania

 • sieci wodociągowych
 • sieci kanalizacyjnych
 • sieci gazowych
 • sieci cieplnych

Budowy

 • kanałów metodą bezwykopową (poziome przewierty sterowane)
 • zewnętrznych sieci wodociągowych
 • sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych w tym odwodnienia dróg i mostów
 • sieci gazowych i ciepłowniczych
 • zamkniętych oraz otwartych zbiorników retencyjnych
 • przecisków i przewiertów sterowanych
 • odwadniania wykopów (studnie depresyjne, rząpie, igłofiltry itp.)
 • budowy systemów melioracyjnych

Utrzymania, czyszczenia oraz konserwacji systemów kanalizacji


Wynajem sprzętu

 • Koparki gąsienicowe
 • Koparki kołowe
 • Koparko – ładowarki (wraz z młotem do kucia betonu)
 • Wywrotki (3 osiowe, 4 osiowe oraz z HDS)
 • Spalinowe oraz elektryczne pompy do igłofiltrów
 • Zagęszczarki (skoczki, płyty oraz walce okołkowane do 1,0 tony)


Zapraszamy do współpracy