POW S2 Odc A -Kolizja KS3 i 4

POW S2 Odc A -Kolizja KS3 i 4

 

Kolizja sanitarna KS3, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na budowie nowego odcinka sieci DN600 z rur GRP. W rejonie budowanego tunelu rury monotwane sa w stalowych rurach osłonowych dz813, na regulowanych podporach stalowych. Zagłębienie budowanego kanału poniżej teerenu istenijącego wynosi ok. 5,8m.

Kolizja sanitarna KS4, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na budowie nowego odcinka sieci DN200 z rur PP SN10. Zagłębienie kanału waha się od 4,7 do 5,4m poniżej terenu istniejącego.


Powrót [-]

12 stycznia 2020POW Odc. C - w realizacji7 czerwca 2019POW S2 Odc C. ciąg dalszy