Zaczarowanej Dorożki, trwają prace

Zaczarowanej Dorożki, trwają prace

 

Rozpoczęliśmy wykonywanie zbiorników retencyjnych stalowych DN3000 w wykopie zabezpieczonym ścianką szczelną z grodzic stalowych, wraz z całym sytemem podczyszczającycm oraz zasuwami.


Powrót [-]

2 kwietnia 2017Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda-Paszków.4 grudnia 2016Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. Taśmowa-ul. Rzymowskiego w Warszawie. Przecisk DN300