Warszawa 2017

Przebudowa odwodnienia drogi ekspresowej S8 w zakresie dróg lokalnych w granicach m.st. Warszawy

Inwestor: GDDKiA w Warszawie

Generalny Wykonawca: P.B.I. PEBIS Sp.z  o.o.

 

Jako Generalny Wykonawca zadania realizowanego w formule projektuj buduj pn. PRZEBUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S8 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH W GRANICACH M.ST. WARSZAWY, W ZAKRESIE:

- Przebudowy odwodnienia dróg lokalnych  DL-6, DL-5 oraz DL-1B od km. 0+886 do km 1+144 i od km. 1+590 do 2+237 w dzielnicy Warszawa Włochy

- Przebudowy odwodnienia dróg lokalnych DD-4 oraz DL-5 w dzielnicy Warszawa Ursus"

firma PEBIS wykonała:

- opracownie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym uzyskanie decyzji środowiskoych, wodnoprawncych i innch niezbędnych do skutecznego zgłoszenia robót budowlanych

- opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu

- budowę przepustów z balchy falistej DN500 oraz DN1000 metodą tunelową

- budowę przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wody z rowów (przeciski sterowane pod istniejącymi drogami)

- włączenie kanalizacji deszczowej do instniejącego kolektora burzowego oraz instniejącego zbironika retencyjnego

- budowę nowych rowów drogowych 

- budowę betonowcych progów spiętrzających spowalniających spływ wody oraz zwiększających retencyjność rowów

 

 

 

Przebudowa odwodnienia drogi ekspresowej S8 w zakresie dróg lokalnych w granicach m.st. Warszawy

Powrót [-]
Blizne Łaszyńskiego 2017Budowa budynku magazynowego Less Mess