Blizne Łaszyńskiego 2017

Budowa budynku magazynowego Less Mess

Inwestor: LMS Developments Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: AGMET Sp. z o.o.

 

W ramach budowy budynku magazynowego Less Mess w miejscowości Blizne Łaszyńskiego gm. Stare Babice, firma Pebis wykonała:

- budowę kanalizacji deszczowej

- budowę kanalizacji sanitarnej

- budowę wodociągów oraz sieci hydrantowej

Budowa budynku magazynowego Less Mess

Powrót [-]
Warszawa 2017Przebudowa odwodnienia drogi ekspresowej S8 w zakresie dróg lokalnych w granicach m.st. WarszawyMszczonów 2016Przebudowa drogi powiatowej Mszczonów-Piekary