Mszczonów 2016

Przebudowa drogi powiatowej Mszczonów-Piekary

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

Generalny Wykonawca: PPUH EFEKT Sp. z o.o.

 

W zwiazku z przebudową drógi powiatowej Mszczonów-Piekary na terenie Powiatu Żyrardowskiego, P.B.I. PEBIS Sp. z o.o. wykonało:

- kompleksowe odtworzenie rowów wraz z umocnieniem z płyt żurowych

- rowy kryte wraz ze studniami betonowymi

- odwodnienie korpusu drogi za pomocą wpustów drogowych

- przepusty pod drogami i zjzdami z rur PVC

Przebudowa drogi powiatowej Mszczonów-Piekary

Powrót [-]
Blizne Łaszyńskiego 2017Budowa budynku magazynowego Less MessWarszawa 2016ul. Przebudowa ulicy Przejazdowej w Pruszkowie