Warszawa 2016

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym ul. Światowida

Inwestor: Zarząd Transportu Miejskiego

Generalny Wykonawca: ZUE S.A. w konsorcjum z STRABAG Sp. z o.o.

 

W ramach zadania P.B.I. Pebis Sp. z o.o. wykonała roboty polegające na:

 

1. przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa odwodnienia z włączeniami w kolektory główne na głębokości do 8,45m, wraz z odwodnieniem wykopów

        - DN200 do DN400 o długości 389m

 

2. budowie drenażu rurowego torowiska tramwajowego z wypełnieniem wykopu kruszywem o dł. 1335m

 

3. przebudowie magistrali wodociągowej 

 

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym ul. Światowida

Powrót [-]
Warszawa 2016ul. Przebudowa ulicy Przejazdowej w PruszkowieWarszawa 2016Przebudowa ciągu ul. Zwoleńskiej i Żegańskiej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową