Warszawa 2016

Przebudowa ciągu ul. Zwoleńskiej i Żegańskiej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową

Inwestor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Generalny Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

P.B.I. PEBIS zrealizowało kompleksową budowę/przebudowę odwodnienia drogowego, sieci wodociągowej, przyłączy wod-kan, kolektora W wraz z kanałami zbiorczymi na inwestycji pn. "Roboty polegające na rozbudowie ciągu ulicy Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów"

W zakresie budowy i przebudowy kanalizacji PEBIS wykonało:

- Montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej , deszczowej i ogólnospławnej w ul. Zwolenskiej , Mrówczej, Pożaryskiego, Żegańskiej o średnicach od Ø160mm do Ø1000mm o łącznej długości 4707m

- Montaż studni kanalizacyjnych od DN1000 do DN1500 w ilości 99szt.

- Montaż studni kanalizacyjnych metodą zapuszczania w grunt o średnicy od DN2500 do DN3200 w ilości 24szt.

- Montaż wpustów deszczowych DN500 w ilości 86szt.

- Montaż zbiorników retencyjnych wody deszczowej z rur z żywic poliestrowych  Ø 1000÷1600 m o łącznej długości 319 m

- Montaż zespołu podczyszczania wody deszczowej (osadniki) 7 kpl. o przepustowości do 400 l/s, w tym osadniki o średnicy DN1500, DN2500, DN3000 i DN5000

- Montaż przepompowni wód deszczowych DN1500 - 2 szt. o wydajności 6 l/s

- Montaż przepompowni wód deszczowych DN3200 metodą zapuszczania wraz ze szczelnym korkiem betonowym wykonanym metodą kontraktorową. Komora studni została zapuszczona na głębokość 13,5m poniżej poziomu terenu. Przepompowania o wydajności 150 l/s.

- Wykonanie wysokociśnieniowej iniekcji w grunt na potrzeby uszczelnienia przejścia przez komorę pompowni oraz ścianę tunelu

- Wykonanie przewiertu metodą diamentową przez ścianę żelbetową tunelu drogowego o grubości ≥1m

- Wykonanie komór żelbetowych wylewanych na mokro na istniejącym kolektorze ogólnospławnym, wraz z wykonaniem tymczasowego obejścia istniejącego kolektora oraz utrzymaniem w ciągłej eksploatacji

- Wykonanie projektu, uzgodnienie oraz realizacja tymczasowej konstrukcji odciążającej tory PKP, na potrzeby wykonania mikrotunelingu DN1000

- Wykonanie projektów wraz z realizacją zabezpieczenia ścian wykopów za pomocą grodzic stalowych wbijanych w grunt

 

W zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowych PEBIS wykonało:

- Wykonanie magistrali wodociągowej z rur żeliwnych sferoidalnych Ø 400 mm o dł. 67 m wraz z komorami żelbetowymi wylewanymi na mokro

- Wykonanie sieci wodociągowych z rur z żeliwa sferoidalnego Ø150mm do Ø250mm o łącznej dł. 1062,2m

- Wykonanie przyłączy wodociągowych PEHD Ø 40 – 80 mm o dł. 230 m

- Montaż rur stalowych ochronnych o połączeniach spawanych o średnicy od 355,5 do 711,0 o łącznej długości ok. 135m

 

Przebudowa ciągu ul. Zwoleńskiej i Żegańskiej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową

Powrót [-]
Warszawa 2016Budowa linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym ul. ŚwiatowidaWarszawa 2015Budowa budynku biurowo hotelowego TIDES oraz biurowo szkoleniowego WTW przy ul. Wioślarskiej w Warszawie