Warszawa 2014

Rozbudowa CH Factory Outlet w Ursusie

Inwestor: Irus Ursus Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: AGMET Sp. z o.o.

 

P.B.I. PEBIS Sp. z o.o. w ramach zadania wykonał:

- projekt wraz z wykonaniem zabezpieczenia wykopów na potrzeby wykonania rampy zjazdowej do parkingu podziemnego. Zabezpiecznie wykopu za pomocą ścianki szczelnej z grodzic stalowych, rozpartej w dwóch poziomach stalowymi rozporami

- projekt odwodnienia wykopu

- wykonanie piezometrów wraz z monitoringiem poziomu wód gruntowych

- wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów oraz studni głębinowych wraz z ciągłym nadzorem nad pracą pomp oraz ilościa pompowanej wody

- demontaż wraz z powtórnym montażem magistrali sieci ciepłowniczej DN500/710  w stalowych rurach osłonowych

 

Rozbudowa CH Factory Outlet w Ursusie

Powrót [-]
Warszawa 2014Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej - odcinek “A” ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. ZamoyskiegoWarszawa 2014Kadetów / Panorama IV