Warszawa 2014

Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej - odcinek “A” ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Zamoyskiego

Inwestor: M.St. Warszawa, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Generalny Wykonawca: HEILIT+WOERNER Sp. z o.o.

 

W ramach niniejszej inwestycji do zakresu robót P.B.I. PEBIS Sp. z o.o. należało:

- budowa kanalizacji deszczowej  o łącznej długości 900m

- budowa zbiornika retencyjnego DN3000 GRP o dł.30m, wraz z separatorem, osadnikiem i przepompownią

- przebudowa przepustów betonowych z rur WIPRO DN1600

- budowa dwóch żelbetowych przepustów dla płazów i małych ssaków z rur żelbetowych wraz z monolitycznymi ścianami naprowadzającymi

- odwodnienie wykopów na czas wymiany gruntu

Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej - odcinek “A” ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Zamoyskiego

Powrót [-]
Warszawa 2015Budowa kanału deszczowego DN1200 w ul. WołoskiejWarszawa 2014Rozbudowa CH Factory Outlet w Ursusie