Warszawa 2013

Przebudowa dróg krajowych nr 2,7 i 61 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej oraz z przebudową estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle warszawskim ł-19, ł20, ł21, ł22, ł-23, ł24, ł-25, ł-26 oraz praskim ł-35

Inwestor: M.St. Warszawa, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Generalny Wykonawca STRABAG Sp. z o.o.

 

P.B.I. PEBIS Sp. z o.o. w ramach przedmiotowego zadania wykonało

- kanał z rur DN200 do DN1000 o łącznej długości 1190m

- kanały z rur GRP do mikrotunelowania DN250, DN400 o  łącznej długości 49m

- studnie żelbetowe DN1200 do DN2500 w ilości 63 sztuki

- wpusty deszczowe DN500 w ilości 68 sztuk

Przebudowa dróg krajowych nr 2,7 i 61 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej oraz z przebudową estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle warszawskim ł-19, ł20, ł21, ł22, ł-23, ł24, ł-25, ł-26 oraz praskim ł-35

Powrót [-]
Warszawa 2014Budowa Sieci Cieplnej preizolowanej 2xDN500/710 na odcinku od ul.Silikonowej do granicy dzielnicy Ursus w rejonie ulicy Tynkarskiej w dzielnicy Ursus w Warszawie.Warszawa 2012Budowa drogi ekspresowej S-2 Etap III. Południowa obwodnica Warszawy odcinek od węzła Konotopa do węzła Lotnisko.