Warszawa 2015

Budowa kanału deszczowego DN1200 w ul. Wołoskiej

Inwestor: M.St. Warszawa, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Generalny Wykonawca: BALZOLA POLSKA Sp. z o.o.

 

P.B.I. PEBIS Sp. z o.o. w ramach zadanie wybudowało kanał deszczowy DN1200 w ul. Wołoskiej na odcinku od komory na istniejącym kanale deszczowym Gr I kl w ul. Wołoskiej przy ul. Domaniewskiej do komory na istniejącym kanale Gr V kl w ul. Wołoskiej przy ul. Uniechowskiego, wraz z odtworzeniem terenu parkingu.

Kanał deszczowy „Spinka” wykonany z rur GRP SN10000 DN1200mm. Długość kanału 257,5m, zagłębienie dna kanału ok. 5,0m poniżej poziomu istniejącego terenu.

Budowa kanału deszczowego DN1200 w ul. Wołoskiej

Powrót [-]
Janki 2015Budowa Trasy Ekspresowej S8 odcinek Opacz-Paszków, od ul. Targowej do Al. Mszczonowskiej wraz z przebudową Al. MszczonowskiejWarszawa 2014Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej - odcinek “A” ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Zamoyskiego