Warszawa 2014

Kadetów / Panorama IV

Inwestor: ZDM / SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZWAR

Generalny Wykonawca: STRABAG Sp. z  o.o.
 

P.B.I. PEBIS sp. z o.o. w ramach zadania wykonał:

 

ul. KADETÓW

- przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Poprawnej do ul. Nowozabielskiej

- przebudowę sieci wodociągowej dn100 na długości 269m

 

osiedle PANORAMA IV

- opracownie oraz uzgodnienie operatu wodno-prawnego na potrzeby realizacji zadania

- budowę kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego DN200 o długości ok. 155m

- budowę kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym DN200 o długości ok. 400m

- studnie DN1200 do 2000 wykonane metodą studniarską ze szczelnym korkiem betonowym

Kadetów / Panorama IV

Powrót [-]
Warszawa 2014Rozbudowa CH Factory Outlet w UrsusieWarszawa 2014Budowa Sieci Cieplnej preizolowanej 2xDN500/710 na odcinku od ul.Silikonowej do granicy dzielnicy Ursus w rejonie ulicy Tynkarskiej w dzielnicy Ursus w Warszawie.