Warszawa 2012

Budowa drogi ekspresowej S-2 Etap III. Południowa obwodnica Warszawy odcinek od węzła Konotopa do węzła Lotnisko.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Generalny Wykonawca: BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A.

 P.B.I. PEBIS sp. z o.o. w ramach budowy kanalizacji deszczowej na drodze ekspresowej S-2 od węzła Konotopa do węzła Lotnisko wykonało

- kanały rur GRP o średnicy od DN200 do DN1200 o łącznej długości 36960m,

- kanały z rur WIPRO DN300 do DN800 o łącznej długości 340m,

- kanały z rur kamionkowych DN150 do DN200 o łącznej długości 160m

- przewody tłoczne z rur PEHD DN110 do DN225 o łączej długości 640m

- studnie GRP o średnicy od DN1200 do DN1600 sztuk 835

- studnie żelbetowe DN1000 do DN1800 sztuk 152

- studzienki ściekowe z osadnikami sztuk 1207,

- Zbiorniki retencyjne rurowe z rur GRP  DN1800 do DN3000 o łącznej długości 640m

- pompownie wód deszczowych 6 szt.

- komory żelbetowe wylewane na mokro 7szt.

- separatory substancji ropopochodnych 19szt.

- drenaż francuski o łącznej długości 730m

- drenaż tradycyjny PCV DN100 do DN150 o łącznej długości 1659m

- studzienki drenarskie 29 szt.

- odwodnienie obiektów mostowych
 

Budowa drogi ekspresowej S-2 Etap III. Południowa obwodnica Warszawy odcinek od węzła Konotopa do węzła Lotnisko.

Powrót [-]
Warszawa 2013Przebudowa dróg krajowych nr 2,7 i 61 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej oraz z przebudową estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle warszawskim ł-19, ł20, ł21, ł22, ł-23, ł24, ł-25, ł-26 oraz praskim ł-35Warszawa 2012Budowa ulicy Nowo-Lazurowej. Wykonanie odwodnienia budowlanego dla robót ziemnych pod wykonanie nasuwanego tunelu drogowego i przejścia podziemnego.