Warszawa 2014

Budowa Sieci Cieplnej preizolowanej 2xDN500/710 na odcinku od ul.Silikonowej do granicy dzielnicy Ursus w rejonie ulicy Tynkarskiej w dzielnicy Ursus w Warszawie.

Inwestor: ENERGETYKA URSUS SP. Z O.O.

Generalny Wykonawca: P.B.I. PEBIS SP. Z O.O.
 

Przedsięibiorstwo Budowlano Instalacyjne PEBIS Sp.z  o.o. jako generalny wykonawca budowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych 2xDN500/710 z instalacją alarmową Brandes wykonało:

 

- kompleksowy montaż sieci ciepłowniczej DN500/710 o łącznej długości 800m wraz z instalacją alarmową Brandes,  badaniem ultradźwiękowym wszystkich połączeń, mufowaniem oraz  próbą ciśnieniową każdej z muf

- montaż rur osłonowych GRP DN924 o łącznej długości 95m

- montaż rur osłonowych stalowych Dz813x16 o łącznej długości 24m

- montaż rur osłonowych stalowych DN400 o łącznej długości 93m

- kompleksowy montaż sieci ciepłowniczej DN200/315 z alarmem Brandes pod ulicą Nowolazurową w rurach ochronnych stalowych o długości 120m.

Budowa Sieci Cieplnej preizolowanej 2xDN500/710 na odcinku od ul.Silikonowej do granicy dzielnicy Ursus w rejonie ulicy Tynkarskiej w dzielnicy Ursus w Warszawie.

Powrót [-]
Warszawa 2014Kadetów / Panorama IVWarszawa 2013Przebudowa dróg krajowych nr 2,7 i 61 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej oraz z przebudową estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle warszawskim ł-19, ł20, ł21, ł22, ł-23, ł24, ł-25, ł-26 oraz praskim ł-35