Warszawa 2011

Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim oraz wiaduktu nad torami kolejowymi bocznicy do EC Żerań w ciągu ulicy Modlińskiej w Warszawie.

Inwestor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.
Generalny Wykonawca: W.P.M. „MOSTY” S.A.

W ramach przebudowy zaprojektowano całkowitą rozbiórkę istniejących obiektów  oraz budowę:
- wiaduktu składającego się 5 niezależnych ustrojów tj. dwóch wiaduktów drogowych, wiaduktu tramwajowego, kładki dla pieszych strona lewa i kładki pieszo-rowerowej po stronie prawej,
- mostu składającego się z 5 niezależnych ustrojów w tym dwóch kładek łukowych,
- przebudowę odcinka ulicy Modlińskiej oraz ulic lokalnych,
- przebudowę kanalizacji, wodociągów, sieci gazowych, urządzeń energetycznych oświetleniowych i teletechnicznych.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne PEBIS sp. z o.o. w ramach inwestycji wykonało:
- przebudowę kanalizacji oraz wodociągów,
- budowę rurociągów odwodnienia tj. przykanalików i kanałów z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym DN200 i DN300 o łącznej długości 1316m,
- budowę  4 szt. zbiorników retencyjnych DN2000 o łącznej długości 71m łącznie z regulatorami przepływu,
- montaż zespołów podczyszczania wody,
- budowę wodociągów z rur żeliwnych sferoidalnych montowanych w gruncie i galerii mostu DN200-250 o łącznej długości 611m,
- przeciski dla rurociągów kanalizacji o długości 106,8m oraz przewiertu sterowanego dla wodociągu DN550 o długości 24,0m.

Przebudowa mostu nad Kanałem Żerańskim oraz wiaduktu nad torami kolejowymi bocznicy do EC Żerań w ciągu ulicy Modlińskiej w Warszawie.

Powrót [-]
Warszawa 2012Budowa ulicy Nowo-Lazurowej. Wykonanie odwodnienia budowlanego dla robót ziemnych pod wykonanie nasuwanego tunelu drogowego i przejścia podziemnego.Warszawa 2010Budowa drogi ekspresowej S8 – Trasa Armii Krajowej od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”.