Warszawa 2010

Modernizacja Al. Jerozolimskich odc.: Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska, w tym: Zadanie III – Budowa Węzła Łopuszańska – Kleszczowa.

Inwestor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.
Generalny wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne Pebis sp. z o.o. w ramach umowy wykonało:
- budowę kanałów z rur z żywic poliestrowych DN150,200,300 i 400mm o łącznej długości ok 3600m,
- budowę kanałów z rur z żywic poliestrowych DN500 i 600mm o łącznej długości ok 560m,
- budowę przewodów tłocznych Dz110 i Dz200mm o łącznej długości ok 310m,
- montaż przepompowni, regulatorów przepływu oraz osadników,
- montaż zbiorników retencyjnych DN2000, DN2400 i DN3000mm o łącznej długości 130m.

Wszystkie prace zostały przeprowadzone terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Modernizacja Al. Jerozolimskich odc.: Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska, w tym: Zadanie III – Budowa Węzła Łopuszańska – Kleszczowa.

Powrót [-]
Warszawa 2010Budowa drogi ekspresowej S8 – Trasa Armii Krajowej od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”.