Contact

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne PEBIS Spółka z o.o.

Phone: +48 22 667 97 30
Phone/fax: +48 22 667 49 69

biuro@pebis.com.pl

Słupska 58 street,
02-495 Warsaw

NIP 527-10-02-077, Regon 010721795

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000239956
Capital of 50 000,00 PLN

Contact form