Zaczarowanej Dorożki prace w toku

Zaczarowanej Dorożki prace w toku

 

Trwają prace nad realizacją zadania. Roczpoczęliśmy wykonywanie kanalizacji oraz studni rozprężnej wraz z włączeniem do istniejącego kanału.


Powrót [-]

9 grudnia 2016Przebudowa ciągu ul. Zwoleńskiej i Żegańskiej. Zakończenie robót16 października 2016Mszczonów droga powiatowa