Budowa linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym ul. Światowida

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym ul. Światowida

 

P.B.I. Pebis Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji robót budowlanych, polegających na:

  1. przebudowie sieci wodociągowej (dn600, dn300, dn250, dn200, dn150)
  2. przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej (kanały z rur kamionkowych dn400, dn300, dn200 i dn150 oraz rur z żeliwa sferoidalnego dn200 i dn150 oraz rur PCV i PP)
  3. budowie odwodnienia korpusu tramwajowego (drenaż rurowy DN150 w zasypce z kruszywa owiniętego geowłókniną, a także korytka odwodnienia liniowego)
  4. budowie przyłączy kanalizacyjnych

Powrót [-]

31 lipca 2016Osadnik DN500019 czerwca 2016Wawer, połączenie Przepompowni z tunelem