Budowy

Wawer, połączenie Przepompowni z tunelem

Wawer, połączenie Przepompowni z tunelem

Sukcesem zakończył się przewiert pomiędzy tunelem a komorą przepompowni. Grubość ściany tunelu w miejscu przewiertu wynosiła 1,0m. Dopływ wody gruntowej został skutecznie odcienty iniekcją wysokociśnieniową.

 


Więcej [+]

Przebudowa ciągu ul. Zwoleńskiej i Żegańskiej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową

Przebudowa ciągu ul. Zwoleńskiej i Żegańskiej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową

P.B.I. PEBIS rozpoczęło ralizację zadania polegającego na przebudowie ciągu ul. Zwoleńskiej i Żegańskiej w dzielnicy Wawer w Warszawie, wraz z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów.

 

 

W ramach zadania Pebis wykona:

  • przebudowę kolektora W metodą mikrotunelingu (rury przewiertowe DZ 924, DZ960 oraz DZ1099)
  • budowę oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej
  • odwodnienie budowlane wykopów za pomocą igłofiltrów oraz studni depresyjnych
  • budowę oraz przebudowę istniejących wodociągów, w tym magistralę wodociągową DN400
  • budowę żelbetowych wylewanych na mokro komór wodociągowych oraz kanalizacyjnych
  • budowę zbiorników retencyjnych z rur GRP

Więcej [+]