Budowy

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda-Paszków.

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda-Paszków.

Inwestor: GDDKiA 
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Intercor" Sp. z o.o.

P.B.I. PEBIS Sp. z o.o. realizuje zadanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Przeszkoda-Paszków
w zakresie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających.


Do podstawowych robót wchodzących w skład zadania należy zaliczyć budowę:
1. kanałów z rur PP DN160-DN800 o łącznej długości ok. 6340m
2. kanałów z rur PEHD DN150-DN450 o łącznej długości ok. 345m
3. kanałów z rur PCV DN200-DN400 o łącznej długości ok. 73m
3. wpustów ulicznych - 247szt.
4. studni kanalizacyjnych betonowych i tworzywowych - 231szt.
5. osadników, separatorów i pompowni DN1200-DN3200 - 21szt.
6. podziemnego zbiornika retencyjnego V=40m3
7. zbiornika na materiały niebezpieczne
8. biologicznej oczyszczalni ścieków


Więcej [+]