Budowy

Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy - Odcinek C

Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy - Odcinek C

Inwestor: GDDKiA
Generalny Wykonawca: WARBUD S.A.

P.B.I. PEBIS sp. z o.o.  rozpoczął realizację zadania polegającego na budowie systemu odwodnienia drogi ekspresowej S2 odcinek C. 

W zakres naszych robót wchodzą: 

1. kanały z rur PP DN200-DN1100 - projektowana długość łączna 15265m (wraz z przykanalikami)
2. kanaly z rur PEHD DN160-DN400 - projektowana długość łączna 2941m
3. żelbetowe studnie kanalizacyjne DN1200-DN3200 - 454 sztuk 
4. żelbetowe studzienki wpustowe DN500 - 712 sztuk 
5. Zestawy podczyszczające (separatory + osadniki) - 20 zestawów (od Q=4,16l/s do Q=730l/s)
6. przepompownie wód deszczowych - 6 sztuk (od Q=40l/s do Q=150l/s)
7. wyloty prefabrykowane DN200 do DN1100 - 466 sztuk


Więcej [+]